Laboratorium wzorcujące akredytowane

 

przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień  EA MLA i ILAC MRA dotyczących
wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania.

 

Nr akredytacji AP 021

 

Nasze usługi wykonywane są
przez Laboratorium Wzorujące
Akredytowane spełniające
wymagania normy
PN-EN ISO/EC 17025:2005

 

 

 

 

Oferta czołowego producenta
alkotestów - analizatorów
wydechu na świecie

LABORATORIUM WZORCUJE (KALIBRUJE) PRZYRZĄDY POMIAROWE
Na wszystkie wymienione poniżej przyrządy pomiarowe wydawane są świadectwa wzorcowania zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw.

w zakresie pomiarów pH:


  • Pehametry oraz elektrody pehametryczne
  • Konduktometry oraz czujniki konduktometryczne

Pehametry są to miliwoltomierze prądu stałego o dużej rezystancji wejściowej wywzorcowane w jednostkach pH lub pH i mV.
Konduktometry są to przyrządy stosowane do pomiaru przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów.

 

Wzorcowanie pehametru lub konduktometru jest sprawdzeniem poprawności funkcjonowania przyrządu polegającym na wyznaczeniu zależności pomiędzy wskazaniami wzorca odniesienia i sprawdzanego przyrządu, w celu określenia błędów wskazań i niepewności wskazań w zakresie pomiarowym wzorcowanego pehametru lub konduktometru.

 

Wzorcowanie elektrody pehametrycznej wykonuje się w celu wyznaczenia nachylenia charakterystyki, sprawności oraz wartości punktu zerowego elektrody i określenia niepewności tych parametrów.
Wzorcowanie czujnika konduktometrycznego wykonuje się w celu wyznaczenia wartości stałej czujnika konduktometrycznego wraz z niepewnością.


w zakresie pomiarów lepkości kinematycznej:

  • wiskozymetry szklane kapilarne:

Wiskozymetry szklane kapilarne są to przyrządy służące do pomiaru lepkości cieczy newtonowskich. Laboratorium wzorcuje wiskozymetry szklane, kapilarne typu: Ubbelohdego, Pinkiewicza i typu U-rurka z odwrotnym przepływem. Wzorcowanie wiskozymetru ma na celu wyznaczenie stałej kapilary wiskozymetru.

 

w zakresie pomiarów gęstości:


  • piknometry szklane i metalowe (kubki do gęstości)

 

Piknometr jest to naczynie przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy. W zależności od konstrukcji oraz materiału z którego są wykonane piknometry dzielimy na szklane i metalowe. Wzorcowanie piknometru ma na celu wyznaczenie masy pustego piknometru oraz jego pojemności.


 

w zakresie pomiarów temperatury:
termometry szklane, cieczowe w zakresie temperatur:
( -40  ÷ 160) oC


termometry elektryczne (elektroniczne) w zakresie temperatur:

- z czujnikiem wbudowanym w termometr ( -40  ÷ 160) oC

- z czujnikiem zewnętrznym ( -40  ÷ 440) oC

 

komory termostatyczne i klimatyczne  ( -40  ÷ 160) oC

 

w zakresie analizy wydechu :


wzorcowanie analizatorów wydechu, alkomatów, alkotestów, testerów trzeźwości

  • Sprawdzanie, wzorcowanie analizatorów wydechu różnych typów przeznaczonych do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu